Aktywizacja osób dorosłych o niskich kompetencjach, w tym językowych, do podjęcia procesu aktywizacji zawodowej

Gdzie: Chorwacja