Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji dorosłych, aktywizacja umiejętności językowych i kultury międzynarodowej

Gdzie: Cypr