Rezultaty

Poznaj nas

Projekt BestBonds w pigułce

Rozwijanie kompetencji pedagogów edukacji dorosłych

2020-1-PL01-KA204-081837

Naszym głównym celem jest stworzenie innowacyjnej metody nauczania, która sprawi, że nauka będzie bardziej efektywna, integrująca i stymulująca dla wszystkich uczących się.

Projekt

Projekt BestBonds ma na celu rozwijanie umiejętności pedagogów i innych pracowników, którzy wspierają edukację dorosłych.

Co robimy

Organizacje – partnerzy będą zajmować się fundamentalnymi ideami, które leżą u podstaw nauczania, ale także zmniejszaniem wykluczeń społecznych i dyskryminacji.

Nasze Działania

Organizujemy działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem w różnych krajach – w Polsce, Grecji, Chorwacji i innych.

Zostaną one zrealizowane łącznie w 97 lokalnych mobilnościach. Przewidywane, wymierne rezultaty są następujące:

 • Przestrzeń edukacyjna online

  Potrzebna do wszystkich przyszłych celów edukacyjnych, do wykorzystania zarówno przez pedagogów, jak i dorosłych uczących się.

 • Zestaw wytycznych

  Intelektualnie i metodologicznie poprawnych, zgodnych z potrzebami edukatorów i uczących się.

 • Integracyjny

  Profil pedagoga.

 • Zestaw narzędzi

  Pozwalający na stworzenie planów i scenariuszy lekcji.

online courses

Individual Attention

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

The trusted name for specialized training.

We Enrich Lives Through Learning.

People teach. People learn. This is where they.

Maximizing potential through attention.

m
online courses

Programme structure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

The trusted name for specialized training.

We Enrich Lives Through Learning.

People teach. People learn. This is connect.

Maximizing potential through attention.

m
online courses

Applied Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

The trusted name for specialized training.

We Enrich Lives Through Learning.

People teach. People learn. This is where they.

Maximizing potential through attention.

m
online courses

Executive Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

The trusted name for specialized training.

We Enrich Lives Through Learning.

People teach. People learn. This is where the.

Maximizing potential through attention.

m
online courses

Programme of studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

The trusted name for specialized training.

We Enrich Lives Through Learning.

People teach. People learn. This is where they.

Maximizing potential through attention.

m
Proponowany projekt ma na celu nie tylko zwiększenie i udoskonalenie umiejętności, zestawu narzędzi i kompetencji pedagogów sektora edukacji dorosłych, nauczycieli i wykładowców, ale także umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zwracając się do ludzi z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i cechach. Celem projektu jest umożliwienie dostępu do wiedzy, którą profesjonalni pedagodzy mogliby przekazywać innym nauczycielom. Zdajemy sobie sprawę, że bycie pedagogiem nie niesie ze sobą jedynie umiejętności nauczania treści, ale także tworzenia i stymulowania pragnienia zdobycia wiedzy.

W ujęciu całościowym, spodziewanym rezultatem projektu jest stworzenie nowych humanitarnych i jednoczących metod nauczania, które dzięki temu, co pedagodzy zrozumieją z dzielenia się dobrymi praktykami z pedagogami z innych krajów partnerskich, sprawią, że uczenie się będzie bardziej efektywne, włączające, zabawne, stymulujące i przyjemne dla wszystkich rodzajów uczniów, przy czym będą również zmniejszały lub nawet eliminowały możliwość wystąpienia wykluczenia społecznego, braku szacunku lub dyskryminacji.

Dzięki wynikającej z udziału w projekcie wiedzy, jaką nauczyciele zdobędą w zakresie identyfikowania i bezpośredniej pracy z różnymi grupami uczących się w stale rozwijającej się Europie, będą w stanie przełamać większość barier związanych z edukacją dorosłych, ale także zwalczyć te stworzone przez pandemię COVID 19, czyli wyzwania edukacji cyfrowej. Taki przykład nauczania może być punktem wyjścia do zmiany systemów edukacji, tak aby w jak najlepszym stopniu sprostowały wymaganiom europejskim, w celu uznania kompetencji nabytych w kontekście poza formalnym i nieformalnym. Dla dorosłych uczących się, ignorowanie różnic w narodowości, wyznaniu, orientacji seksualnej, poziomie wykształcenia czy powodach, dla których się uczą, musi być zaakceptowane jako jedyna droga do bezstronnej i powszechnej edukacji. Co najważniejsze, uczący się muszą mieć pewność, że ich bagaż kulturowy jest w równym stopniu i na równych zasadach brany pod uwagę, znany i traktowany w jednolity sposób we wszystkich krajach europejskich.

Głównymi, oczekiwanymi rezultatami tego projektu są:

Przykłady spodziewanych rezultatów projektu:

Wierzymy, że dzięki tym konkretnym, dopracowanym rezultatom, wiedza na temat nauczania dorosłych dotrze do szerokiego grona pedagogów we wszystkich krajach europejskich.

Skontaktuj się w celu aktualizacji projektowych nowości.