ANCE

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) jest pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Atenach, w Grecji. Została założona w 1996 roku przez grupę greckich ekspertów w dziedzinie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy technicznej. Obecnie udało jej się stworzyć rozległą sieć współpracowników i wolontariuszy zajmujących się promocją zrównoważonego rozwoju i wspieraniem wrażliwych grup społecznych w Unii Europejskiej i krajach rozwijających się.

 

ANCE współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, agencjami rozwoju lokalnego, władzami lokalnymi, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi oraz sektorem prywatnym w Grecji i za granicą, w celu:

  • zwalczania wszelkiego rodzaju rasizmu, ksenofobii, marginalizacji i wykluczenia społecznego
  • promocji demokracji i ochrony praw człowieka
  • realizacji projektów generujących dochód dla najsłabszych i najbardziej pokrzywdzonych grup społecznych
  • wzmocnienie i upodmiotowienie słabszych grup społecznych poprzez edukację i szkolenia
  • poprawy dostępu kobiet do rynku pracy
  • wspierania przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na obszarach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej
  • ochrona środowiska naturalnego i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  • uwrażliwiania obywateli UE na problemy światowe

 

Od 2003 roku ANCE wdrożyło ponad 20 projektów w krajach Europy, Azji i Afryki w dziedzinie edukacji i szkoleń. Projekty te były zorientowane na takie tematy jak edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe (TVET), edukacja dorosłych i uczenie się przez całe życie (LLL), edukacja kulturalna, budowanie potencjału, a nawet szkolenie nauczycieli. Wiedząc, że edukacja i szkolenia są środkami do osiągnięcia integracji społecznej i gospodarczej grup wrażliwych, jest dla ANCE priorytetem, aby dać tym populacjom narzędzia do poprawy ich życia.

Email: ance@ance-hellas.org

Strona internetowa: http://ance-hellas.org/

Facebook: @AnceNgo

Instagram: @ancengo

Kanał YouTube: Ance Ngo

Skontaktuj się w celu aktualizacji projektowych nowości.