Mundus Bulgaria Association

Mundus Bulgaria Association, założone w 2017 roku, jest organizacją pozarządową, częścią międzynarodowej sieci Association Mundus, z siedzibą w Hiszpanii. Główną misją jest wspieranie osiągnięć w edukacji pozaformalnej, w tym celu podejmowane są wspólne działania w różnych sektorach programu Erasmus +, rozszerzanie partnerstw i współpracy międzynarodowej z różnymi instytucjami, szczególnie w obszarze młodzieży. Organizacja przygotowuje krajowe i partnerskie międzynarodowe programy na rzecz społecznej i zawodowej integracji nastolatków, a także projekty dla osób potrzebujących integracji społecznej.

 

Sektory, w których działa organizacja:

  • Sektor edukacji i młodzieży
  • Opracowywanie programów i realizacja działań w zakresie edukacji i kształcenia młodzieży i dorosłych;
  • Sektor sportowy
  • Promowanie metod edukacyjnych, w których sport jest wykorzystywany do celów wychowawczych oraz do osiągania zmian społecznych.

 

Dziedziny działalności:

  • Zarządzanie projektami w zakresie międzynarodowej mobilności i szkoleń;
  • Rozwój działań i programów szkoleniowych w dziedzinie edukacji nieformalnej
  • Rozwój działań na rzecz wykorzystania sportu jako narzędzia edukacyjnego w celu promowania spójności społecznej
  • Tworzenie platform wymiany informacji, współpracy i wsparcia w celu promowania uznawania edukacji nieformalnej.

Skontaktuj się w celu aktualizacji projektowych nowości.