The Adult Education Institution Dante

The Adult Education Institution Dante jest konkurencyjną, nowoczesną i wydajną instytucją, która od 30 lat realizuje programy kształcenia dorosłych w Rijece, w Chorwacji. Dante przyciąga wiele pokoleń dorosłych słuchaczy oferując wysokiej jakości programy edukacyjne i kursy (skupiające się na nauce języków obcych, komunikacji międzykulturowej, podstawowych umiejętnościach, metodach i podejściach do nauczania, umiejętnościach transferowych, przedsiębiorczości, zarządzaniu konfliktami), które odpowiadają na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa i przyczyniają się do rozwoju edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

 

Instytucja ściśle współpracuje z instytucjami państwowymi – Ministerstwem Nauki i Edukacji, Agencją Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oraz Edukacji Dorosłych, a także Chorwacką Agencją Mobilności i Projektów Europejskich. Oprócz współpracy krajowej, Dante ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej i partnerstwie, uczestnicząc w programie „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus+ (KA1, KA2, KA3), Europa dla Obywateli i Europejski Fundusz Społeczny, a także biorąc udział w szkoleniach zawodowych w całej UE. Dante był również gospodarzem międzynarodowych spotkań, organizatorem profesjonalnych szkoleń i konferencji, a także koordynatorem partnerstw edukacyjnych.

 

Dante jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych (EAEA) i była gospodarzem oraz organizatorem wielu międzynarodowych spotkań, szkoleń i konferencji związanych z edukacją dorosłych.

 

Instytucja stara się pomagać grupom defaworyzowanym i marginalizowanym poprzez tworzenie i prowadzenie kursów i projektów mających na celu ich integrację i aktywne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej lub rynku pracy. Dante dąży do poprawy jakości oferty edukacyjnej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwiększając tym samym liczbę młodych ludzi i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności w zakresie zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości.

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DANTE
WENZELOVA 2,
51000 RIJEKA, CROATIA

 

T: +385 51 321 336
E: info@dante-ri.hr

Strona internetowa: www.dante-ri.hr
Facebook: https://www.facebook.com/SkolaDante
Instagram: https://instagram.com/skoladante5

Skontaktuj się w celu aktualizacji projektowych nowości.